Condiții de utilizare a site-ului

Nici unul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de a contracta, cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui instrument financiar ori produs.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția detinatorului său legal – OCN PrimInvetNord SRL, dă dreptul unilateral și neechivoc ca OCN PrimInvestNord SRL să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

Orice persoană care viziteaza site-ul www.pin.md și care oferă date sau informații cu caracter personal Companiei își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru urmatoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către Companie în vederea efectuării de studii de piață sau transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; realizării de către Companie a operațiunilor de recrutare de personal; soluționarea de către Companie a cererilor, întrebărilor, petițiilor și reclamațiilor adresate Companiei.